Ogólne Zasady Wymiarowania

Linie wymiarowe i pomocnicze linie wymiarowe

 • Linie wymiarowe rysuje się jako cienkie ciągłe zakończone ostrymi grotami strzałek lub kreskami ukośnymi,
 • Linie pomocnicze do wymiarowych rysuje się jako cienkie ciągłe, prostopadłe do krawędzi wymiarowanych oraz lini wymiarowych,
 • Groty strzałek mają dotykać, ale nie mogą przecinać linii pomocniczych,
 • Dopuszcza się, aby groty strzałek były skierowane do wewnątrz,
 • Unika się podawania wymiarów na przedmiocie,
 • Zawsze podaje się wymiar całkowity przedmiotu,
 • W miarę możliwości wymiary umieszcza się pod rysunkiem i po jego prawej stronie,
 • Wymiary mniejsze umieszcza się bliżej przedmiotu, większe - dalej od niego,
Więcej »

Liczby wymiarowe

 • Na rysunku podaje się rzeczywiste wymiary przedmiotu,
 • Wszyskie wymiary podaje się w milimetrach (mm), bez umieszczania jednostek,
 • Liczby wymiarowe umieszczamy nad linią wymiarową, po jej lewej stronie,
 • Liczby wymiarowe nie mogą dotykać linii wymiarowych,
Więcej »

Wymiarowanie średnic, promieni i łuków oraz znaki wymiarowe

 • Wymiar średnicy porzedza się symbolem Ø (czyt. fi),
 • Wymiar promienia poprzedza się symbolami "R" lub "r",
Więcej »

© 2008 Marcin Miłek

www.marcinmilek.prv.pl