Przykłady

Wymiarowanie w projekcie budowlanym

Szkolne przykłady

Inne przykłady wymiarowania w rysunku technicznym

© 2008 Marcin Miłek

www.marcinmilek.prv.pl