Zadania

Przykładowe pytania

  • Na czym polega zasada niezamykania łańcuchów wymiarowych?
  • Wymień podstawowe zasady wymiarowania.
  • Na czym polega zasada pomijania wymiarów oczywistych?
  • W jakich jednostkach podaje się wymiary na rysunkach technicznych?

Przykładowe zadania oraz figury do zwymiarowania.

Narysuj w trzech rzutach prostokatnych na rzutni rozwiniętej walec o średnicy podstawy 40 mm i wysokości 60 mm umieszczony w przestrzeni w odległościach:

  • oś obrotu od płaszczyzny bocznej - 30 mm,
  • podstawa dolna od płaszczyzny poziomej - 20 mm,
  • oś obrotu od płaszczyzny bocznej - 30 mm.
W walcu tym nawiercono otwór o średnicy równej 20 mm na głębokość 50 mm. Otwór przebiega przez środek walca wzdłuż jego osi obrotu. Bryła ta ustawiona jest otworem ku górze. Pierwszy rzut przedstaw jako przekrój, a bryłę zwymiaruj.

Dopasuj wymiary do przedstawionej figury, a następnie prawidłowo ją zwymiaruj. Wymiary: 65 (5, 10, 10, 15, 10, 5); 25 (5, 10); R10, Ø10, 10.

© 2008 Marcin Miłek

www.marcinmilek.prv.pl